bútorok, olcsó bútor, bútorbolt, szekrénysor, garnitúrák, komódok, horizont bútor, Bútor Pécs, Csorna, Ajka, Kapuvár, Kiskunfélegyháza, garantált minőség olcsón

Adatvédelmi nyilatkozat

Az adatok kezelésével összefüggésben a Horizont Bútor (www.horizontbutor.hu) ezúton tájékoztatja a honlapon regisztrálni kívánó, illetve már regisztrált látogatóit a honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. A Horizont Bútor a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

A Horizont Bútor csapata, mint a www.horizontbutor.hu oldal üzemeltetője ( 8500 Pápa Celli út 64.) a felhasználói adatok kezelésében a személyes adatok védelme érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény ( Infotv.), az 1995. évi CXIX.tv. a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről, az 1998. évi VI. tv.az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, a 2001. évi CVIII.tv az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről , a 2008. évi XLVIII.tv a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló és az adatkezelésre vonatkozó egyéb jelenleg hatályban lévő magyar jogszabályok rendelkezései szerint jár el.

A hírlevelünkre történő feliratkozáskor a megadott személyes adatokat bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem szolgáltatjuk ki.

A regisztrált látogatóknak joguk van törölni, módosítani regisztrációjukat.